Coronabeleid

Uw en onze veiligheid is voor ons erg belangrijk. Daarom volgen we de Leidraad Mondzorg Corona en houden we ons aan de adviezen van de overheid. Mondzorg valt in het zorgdomein en de Leidraad Mondzorg Corona heeft als doel verantwoord mondzorg te kunnen leveren afgestemd op de maatregelen die door de overheid worden aangegeven.

Indien u bij ons een afspraak heeft stellen we u via mail of via de telefoon een aantal triagevragen. Als u op een van de vragen ja antwoord vragen we om uw afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 37.5⁰C), geur-of smaakverlies?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne een belangrijk bron van voorkomen van besmetting is, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de overheid wordt geadviseerd.

We verzoeken u ook om een mondmasker te dragen in de wachtkamer.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg bij ons binnen, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, (we hebben nu buiten de twee reeds bestaande parkeerplaatsen rechts van de praktijk ook een grote parking links (tussen onze praktijk en de Hubo – op die parking kunt u in de wagen wachten als u te vroeg zou zijn).
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak (tenzij u een tolk nodig heeft), alleen de persoon die behandeld wordt, wordt in de praktijk toegelaten.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Omwille van hygiënische redenen verzoeken we u om indien mogelijk de toiletten niet te gebruiken.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Nederlandse Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.