Parodontitis

WANNEER MOET IK NAAR EEN PARODONTOLOOG?

In principe zal uw tandarts  u naar een parodontoloog doorsturen voor de behandeling van parodontale problemen die de mondgezondheid en algemene gezondheid bedreigen:

Een aantal mogelijke symptomen van parodontitis zijn:

 • de tanden zijn erg gevoelig voor koude of warmte
 • het tandvlees bloedt als u ertegen poetst of tussen de tanden reinigt
 • het tandvlees is rood, gezwollen en/of gevoelig
 • het tandvlees trekt terug
 • een slechte adem
 • uw tanden of kiezen  gaan losser staan, er komt een spleetje tussen tanden dat er vroeger niet was of de tanden waaieren uit.

Speciale aandacht moet gegeven worden indien:

 • u zwanger wilt worden en uw tandvlees niet in optimale conditie is.   Zwangere vrouwen met parodontitis hebben immers zeven maal  meer kans op een baby die te vroeg geboren wordt met een te licht geboortegewicht
 • er in uw familie  parodontitis voorkomt. De agressieve vorm van parodontitis is erfelijk en begint vaak al voor het dertigste levensjaar en verloopt uiterst snel zonder adequate specialistische behandeling. Laat dus ook uw familie tijdig screenen
 • u een hartinfarct gehad heeft
 • u suikerziekte heeft
 • u botontkalking/osteoporose heeft
 • u artrose/artritis heeft.

Recent onderzoek duidt er immers op dat parodontale aandoeningen met deze ziektes in verband gebracht kunnen worden. De bacteriën, die geassocieerd worden met parodontitis, kunnen in de bloedbaan komen en een gevaar vormen voor de rest van het lichaam. Gezond tandvlees zal dus bijdragen aan een gezonder lichaam. In de video hieronder vindt u duidelijke informatie die dit toelicht.

WAT IS PARODONTITIS PRECIES ?

Parodontitis is een ontsteking van het steunweefsel rond de tand. Het tandbeen waarin de tanden staan wordt vernietigd door bacteriën. Het tandvlees gaat bloeden en na een tijd komen de tanden los te staan. De beste manier om parodontitis te voorkomen is goed poetsen volgens de juiste methode, met een elektrische tandenborstel en voldoende lang. Ook dient er dagelijks tussen de tanden gepoetst te worden.

Indien de ziekte echter al aanwezig is dient ze behandeld te worden, anders gaan de tanden op termijn verloren.

Meestal merkt men niet dat men ontstoken of bloedend tandvlees heeft, een slechte adem of tanden die beginnen los te komen. Dit zijn echter de eerste symptomen die wijzen op parodontitis.

De beste manier om na te gaan of u last heeft van parodontitis of gingivitis is om aan uw tandarts te vragen om bij de volgende controle ook eens uw tandvlees te testen. Door een eenvoudig testje  (DPSI) kan  de globale gezondheid van uw tandvlees beoordeeld worden, bovendien wordt dit testje grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.
Als uw tandvlees en tandbeen in slechte conditie zijn zal de tandarts u meestal doorverwijzen naar de parodontoloog.

1e onderzoek

In onze praktijk gebeurt er steeds een 1e onderzoek waarbij naar uw klacht of probleem wordt geluisterd, gegevens worden verzameld, de ernst van de situatie wordt beoordeeld en we een behandeltraject met u opstellen en bespreken.

De behandeling

Deze bestaat uit vier fases:

1/ De initiële niet-chirurgische behandeling (rootplaning) waarbij tandsteen en tandplak dat onder het tandvlees op de tandwortels zit wordt verwijderd. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd en geïnstrueerd hoe u thuis de zelfzorg dient uit te voeren om een goede genezing te bereiken.

2/ Na drie maanden volgt er een herbeoordeling waarin het vervolgtraject wordt opgesteld en met u besproken.

3/ Soms is er ook een chirurgische behandeling nodig.

4/ De nazorg is de belangrijkste fase; tijdens deze (half)jaarlijkse nazorgcontrole meten we de staat van het tandvlees op en  reinigen we boven EN onder het tandvlees, u krijgt ook elke keer uitgebreide  mondhygiëne coaching.